TRIAGE Sp. z o.o. triage.pl

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych, kursy ITLS - TRIAGE


Kursy doskonalące dla ratowników medycznych - TRIAGE

TRIAGE we Wrocławiu oferuje kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Kurs pozwala na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, a także praktycznych umiejętności w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Za uczestnictwo w kursie przyznawanych jest 120 punktów edukacyjnych. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zaliczenie szkolenia potwierdzone jest wpisem przyznającym punkty do Karty Doskonalenia Zawodowego, a także wydaniem Zaświadczenia Ukończenia Kursu. Centrum ratownictwa specjalistycznego TRIAGE oferuje również: kursy Recertyfikacyjne KPP, kursy ITLS, a także transport sanitarny oraz transport medyczny na terenie Polski.

TRIAGE Sp. z o.o.
tel.: 535211112
Ul. Grabiszyńska 35-39
53-110 Wrocław
dolnośląskie
NIP: 8992780292